A A A

Urineonderzoek

Soms is urineonderzoek nodig. Bijvoorbeeld bij klachten die wijzen op een blaasontsteking. Wij verzoeken u om verse urine s-ochtends vóór 10.00 uur persoonlijk af te geven aan de assistente. Minimaal dient er op het ingeleverde potje een naam en geboortedatum te staan. Omdat voor de interpretatie van dit onderzoek de klachten ook belangrijk zijn, zien wij graag een ingevuld formulier (ook op de praktijk verkrijgbaar) erbij waarop ook de klachten staan vermeld. U wordt aan het begin van de middag over de uitslag teruggebeld door de assistente of huisarts.

Huisartsenpraktijk Maring - Urineonderzoek