A A A

Spoed

BINNEN KANTOORTIJDEN

Voor spoed binnen kantoortijden belt u het spoednummer: 0594 – 518692
of kiest u menuoptie 1 bij het praktijknummer 0594 – 512409
Voor spoedeisende medische hulp zoals ongevallen, wonden etc bent u van harte welkom op de praktijk: wij fungeren ook als EHBO post van het dorp. Er is ook een AED, een automatische defibrillator, aanwezig op de praktijk. Als u in de gelegenheid bent om tevoren te bellen dat u er aan komt, houden we rekening met uw komst.

BUITEN KANTOORTIJDEN

Voor levensbedreigende situatie’s belt u natuurlijk 112.
Voor alle andere spoedeisende hulp kunt u na 17.00 uur een beroep doen op de DDG:

Wat is de gang van zaken als u dit nummer belt?

Als eerste krijgt u iemand aan de lijn die de ANW gegevens vraagt:
naam
adres
woonplaats

Daarnaast wordt gevraagd naar:
geboortedatum patiënt
verzekeringsgegevens
telefoonnummer

Het is dus handig om die bij de hand te hebben als u belt.

Hoe gaat het verder na een contact met de spoedarts?

Bij de doktersdienst wordt een verslag gemaakt van de medische gegevens in dat contact met de arts of assistente. Dit verslag ontvangt uw eigen huisarts aan het begin van de eerstvolgende werkdag per fax. Soms laat de techniek ons in de steek en ontvangt de huisarts pas in de loop van die dag alsnog bericht.

Dat betekent dat het voor u van belang is om bij zaken die belangrijk zijn zelf het initiatief te nemen om de huisarts in te lichten en evt vragen te stellen over het verdere beleid. Passief afwachten leidt dan soms tot telleurstellingen en wellicht ook een kans op ongelukken.

Wellicht is het ook nuttig om hier nog eens te vermelden dat de dienstdoende huisarts buiten kantoortijden vrijwel nooit inzage heeft in uw volledige dossier. De automatisering is nog niet zo ver gevorderd en het zal nog wel geruime tijd duren voor het zover is. De dienstdoende huisarts zal zich bij zijn beleid alleen kunnen baseren op uw informatie en zijn beoordeling op dat moment. Het zal duidelijk zijn dat dit beperkingen met zich meebrengt.

Wees u hiervan bewust.