A A A

Centraal Indicatieorgaan Zorg

Voor het aanvragen van een indicatie voor AWBZ zorg is het CIZ nodig. CIZ beoordeelt of u gezien uw situatie en medische gegevens recht kunt laten gelden op AWBZ voorzieningen zoals bijvoorbeeld een woon/zorgplek in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Maar zij regelt ook vergoeding voor hulpmiddelen zoals verpleegartikelen of gespecialiseerde thuiszorg. Waar u voor het aanvragen van hulpmiddelen moet aankloppen is voor patienten niet altijd even helder. Soms is dit bij de zorgverzekeraar, soms bij de WMO ambtenaar van de gemeente, soms CIZ. De doktersassistente zal het u in concrete gevallen graag vertellen. Ook het lokaal loket van de gemeente of de ouderenadviseur heeft hierover informatie en zijn graag behulpzaam. De overheid biedt op dit gebied advies via Regelhulp.nl

Het meest wordt CIZ gebruikt voor de indicatie Verzorgings- of Verpleeghuis. Hiervoor kunt u in veel gevallen zelf formulieren aanvragen bij CIZ of downloaden. In de meeste gevallen zal aanvullende medische informatie ingevuld moeten worden door uw huisarts of specialist. Zonder indicatie mag een huis geen plek bieden. Een geldige indicatie is echter geen garantie voor een plek: de wachtlijst en urgentie wordt door de maatschappelijk werker van het verzorgingshuis of verpleeghuis bepaald. Soms is overbruggingszorg tot opname mogelijk vanuit het huis.