A A A

CardioVasculair RisicoManagement (CVRM)

Een nieuw ziektespecifiek spreekuur

De praktijk organiseert voor mensen met een verhoogd risico op hart-vaatziekte (hartinfarct, beroerte, TIA, etalageziekte) aparte spreekuren. Welke mensen vallen hieronder? In ieder geval diegenen die al iets hebben meegemaakt op dit gebied: mensen die al een hartinfarct of beroerte hebben meegemaakt en daar veelal ook al medicijnen voor gebruiken. Zorg voor deze groep mensen heet secundaire preventie. Doel hiervan is om het herhalingsrisico zo klein mogelijk te maken en eventuele klachten te verminderen. Zorg kan bestaan uit leefstijladviezen ten aanzien van lichaamsbeweging, (stoppen met) roken en dieet, maar ook medicatie. Het nut hiervan is in velerlei onderzoek duidelijk aangetoond.

Ook mensen met hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol hebben een verhoogd risico. Zorg voor deze groep heet primaire preventie. Ook voor deze groep is de gezondheid gebaat bij leefstijladviezen. Of medicatie hierin ook een nuttige rol heeft hangt af van de hoogte van het risico: dat moet natuurlijk worden afgewogen tegen de nadelen van het vele jaren slikken van medicatie. De hoogte van het risico kan in de meeste gevallen worden berekend na lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek.

Alle bekende hoog-risico patienten zijn in de praktijk uitgenodigd voor en beoordeling van hun individuele risico en een beoordeling van de evt al gegeven medicatie. Aan de hand hiervan is er een zorgadvies gegeven.
Mensen die vallen onder de secundaire preventie zullen minimaal jaarlijks worden gecontroleerd op het CVRM spreekuur.
Mensen die vallen onder de primaire preventie zullen bij een duidelijk verhoogd risico ook minimaal jaarlijks worden teruggezien op het spreekuur CVRM.
Patienten zullen schriftelijk worden uitgenodigd, met vragenlijst, labformulier en toelichting.

Patienten die diabetes mellitus hebben (type 1 of 2), worden op dezelfde manier beoordeeld en gezien, maar dit valt buiten de CVRM spreekuren. Die zorg wordt op het diabetesspreekuur bij de diabetesverpleegkundige en huisarts geleverd.

Het CVRM spreekuur wordt gedaan door de praktijkondersteuner (Gerda Hendriks), in samenwerking met de praktijkassistente (Lammie vd Laan) en huisarts.
CVRM zorg wordt uitgevoerd volgens protocollen van de Groninger Huisartsen Cooperatie (GHC). Meer informatie hierover vindt u in de op de spreekuren uitgedeelde folder van de GHC