Huisartsenpraktijk Maring te Tolbert

Zorgaanbod Praktijk

 Huisartsenpraktijk J.A. Maring biedt generalistische huisartsgeneeskundige zorg zo dicht mogelijk bij de patient en gebaseerd op richtlijnen en wetenschappelijke inzichten vanuit de beroepsgroep. Hierbij probeert de huisarts dit zoveel mogelijk continue, persoonlijke en integrale zorg te laten zijn. Een toelichting hierop vindt u hier. Dit omvat niet alleen de basiszorg, met spreekuren van de huisarts en visitedienst met ondersteuning van 2 praktijkassistentes maar ook een aantal uitbreidingen:

- spreekuur buiten kantoortijden ('s ochtends 7.30 uur en op zaterdagavond 19.00 uur)

- ketenzorg diabetes mellitus, ism met diabetesverpleegkundige, dietiste en fysiotherapie
- ketenzorg COPD/longziekten, in samenwerking met verpleegkundige en fysiotherapie
- ketenzorg hartvaatziekte, in samenwerking met verpleegkundige
- ketenzorg Boezemfibrilleren (hartritmestoornis)
- integrale ouderenzorg, in samenwerking met de Groninger Huisartsencooperatie (i.o.)
- reizigersadvisering

- spreekuren GGZ, jeugd en volwassenen, door praktijkondersteuner (POH-GGZ)
- spreekuren dietiste op de praktijk (Janneke Kramer)
- begeleiding in stoppen met roken

- wekelijkse wandelgroep in samenwerking met andere huisartsenpraktijk

- persoonlijke palliatieve zorg in de ruimste zin van het woord, inclusief het eventueel toepassen van palliatieve sedatie of euthanasie in geval van terminale fase van ziekte.

De praktijk biedt ook aan:

- longfunctieonderzoek,
ECG, hartritmeanalyse, EAI (vaatonderzoek), 24-uurs bloeddrukmeting, 
abdominale echografie

- Kleine chirurgie (verwijderen van moedervlekken, wigexcisies, wondbehandeling)
- behandeling van wratten en andere huidafwijkingen met cryotherapie
- ambulante compressietherapie in samenwerking met de thuiszorg (zwachtelen)

- inbrengen/verwijderen van IUD (spiraaltje)
- inbrengen en verwijderen van implantatiestaafje (Implanon)

- gehooronderzoek (audiografie) en visusonderzoek

- laboratoriumbepalingen op de praktijk (POCT), oa CRP, glucose, HbA1c, Hb

- patientenportaal, praktijk website, telefoon receptenlijn, praktijk nieuwsbrief, voorlichtings beeldscherm in de wachtkamer.

- uitgifte medicijnen op de praktijk